Η περιφέρεια Θεσσαλίας  προχωρά στην πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού 28 ατόµων στις ελαιοκοµικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράµµατος καταπολέµησης του δάκου της ελιάς µε 34 ή 60 ηµεροµίσθια ανά άτοµο.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

aftodioikisi.gr