«Τρέχει» από σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕ∆ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, για την κάλυψη  1.639 θέσεων πλήρους απασχόλησης μέσω της πρόσληψης προσωπικού σε ∆ήμους και Υπηρεσίες Α’ υποδοχής, ασύλου και διαχείρισης προσφυγικών ροών – Β ́ κύκλος για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών. Στη δομή προσφύγων στο Κουτσόχερο θα καλυφθούν συνολικά 37 θέσεις. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται με απλό τρόπο –αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου – στην ιστοσελίδα του ΟΑΕ∆ (www.oaed.gr), χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Τρίτη 8/8/2017 και ώρα 12η μεσημβρινή.
Οι 37 θέσεις στο νομό Λάρισας είναι οι εξής:
(ΔΕ) Βοηθητικό Φυλακτικό Προσωπικό 4
(ΔΕ) Βρεφονηπιοκόμων 2
(ΥΕ) Βοηθητικών Χειρονακτικών Εργασιών 6
(ΠΕ) Διοικητικού/Διοικητικού-Οικονομικού 3
(ΔΕ) Ηλεκτροτεχνιτών 2
(ΔΕ) Υδραυλικών 2
(ΠΕ) Δασκάλων 2
(ΠΕ) Νηπιαγωγών 2
(ΠΕ) Ψυχολόγων 1
(ΠΕ/ΤΕ) Κοινωνικών Λειτουργών 1
(ΠΕ/ΤΕ) Νοσηλευτών 2
(ΔΕ) Νοσηλευτών 1
(ΥΕ) Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας 8
(ΔΕ) Οικοδόμων 1