Για αδιαφανείς προσλήψεις από το Υπουργείο Υγείας κάνει λόγο με ερώτηση του στη Βουλή ο βουλευτής Λάρισας του Ποταμιού, Κώστας Μπαργιώτας. Μεταξύ άλλων αναφέρει: Με εγκύκλιο που εξέδωσε ο Υπουργός Υγείας ορίζονται οι λεπτομέρειες για τη σύναψη νέων συμβάσεων μίσθωσης έργου για την καθαριότητα των κτιρίων Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 του ν.4368/2016.

Με άλλα λόγια, το Υπουργείο καταλύει κάθε έννοια νομιμότητας και διαφάνειας. Αντί να προκηρύξει διαγωνισμό μέσω ΑΣΕΠ, δεδομένου ότι πρόκειται προφανέστατα για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών, ή να ενθαρρύνει τη σύναψη συμβάσεων με Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (ν.2716/1999) (περαιτέρω ενεργοποίηση υφιστάμενων και δημιουργία νέων, όπως προβλέπουν και οι δεσμεύσεις μας έναντι της ΕΕ για την ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης), επιλέγει την οδό της σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με κριτήρια αδιαφανή και πελατειακά. Πως αλλιώς να ερμηνευτεί το γεγονός ότι το βασικό κριτήριο επιλογής που τίθεται είναι η προϋπηρεσία και τα χρόνια ανεργίας, όταν σε ένα τόσο ευαίσθητο χώρο θα έπρεπε να υπάρχουν αυξημένες προδιαγραφές σε σχέση με την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών και την αποδοτικότητα των εργαζομένων; bargiotas vouli

Στην πραγματικότητα, το Υπουργείο προσπαθεί να θέσει εκποδών τα ιδιωτικά συνεργεία και να δημιουργήσει νέο κομματικό στρατό καθαριστών/ριών (ελπίζουμε αυτοί να μην μεταταγούν εκ των υστέρων σε άλλες θέσεις). Επικαλούμενο τη συμπίεση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών, η οποία θα είναι παροδική, (όπως έχει πολλάκις αποδειχθεί κατά το πρόσφατο παρελθόν) καλεί τα ακέφαλα από διοικήσεις νοσοκομεία να εφαρμόσουν αυτή την πολιτική. Εντωμεταξύ, στην εγκύκλιο δεν γίνεται καμία απολύτως αναφορά στην τιμολόγηση των υπηρεσιών καθαριότητας με βάση τα οριζόμενα στο Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ), το οποίο σημειωτέον δεν έχει επικαιροποιήσει τις τιμές του από το 2012.

Επιπλέον, δεν διευκρινίζεται στην εγκύκλιο πόσο εκτιμάται ότι θα μειωθεί η δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών και σε πόσο διάστημα. Ούτε διευκρινίζεται πως θα εξασφαλίζονται η εποπτεία και ο συντονισμός των εργαζομένων στο αντικείμενο της καθαριότητας. Δηλαδή, από ποιον θα πιστοποιείται ποσοτικά και ποιοτικά η παροχή των υπηρεσιών καθαριότητας, ιδίως σε χώρους (π.χ. χειρουργεία/ΜΕΘ) και για διαδικασίες (π.χ. μολυσματικά απόβλητα) που απαιτούν ειδικές γνώσεις και υψηλή εξειδίκευση; Το Ποτάμι έχει κατ’ επανάληψη τονίσει ότι ο ευαίσθητος χώρος της υγείας δεν προσφέρεται για μικροπολιτική και, δυστυχώς, η κυβέρνηση έχει ήδη αρνητικό προηγούμενο.