Επιστολή – αίτημα στάλθηκε προς τα γραφεία δημόσιας περιουσίας Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Καρδίτσας από τον κ. Παπαδόπουλο προκειμένου να αιτηθεί κοινοποίηση στοιχείων που αφορούν την δημόσια αγροτική περιουσία καθώς και τις κτηριακές υποδομές που υπάγονται στην διοικητική τους περιφέρεια. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας και της στήριξης του αγροτικού κόσμου γίνεται καταγραφή των γεωργικών και βοσκήσιμων γαιών, της κτηριακής υποδομής του δημοσίου προκειμένου να διατεθούν σε νέους αγρότες και αγροτικές οικογένειες ώστε να στηριχθεί και να διασφαλιστεί η συνέχεια του κλάδου, η αξιοπρεπής διαβίωση και η επιβίωση των ανθρώπων που έχουν πραγματικά ανάγκη.

Η συγκεκριμένη διαδικασία είναι η απαρχή της προσπάθειας από την μεριά του υπουργείου και γενικότερα της κυβέρνησης για την πλήρη αξιοποίηση αυτής της ανεκμετάλλευτης δημόσιας περιουσίας. 

Τέλος, ο κ. Βουλευτής συνεχάρη μέσω της επιστολής  τους υπαλλήλους για το έργο και το ζήλο που επιδεικνύουν καθημερινά στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους μέσα στις δυσκολίες και τα προβλήματα της εποχής, και εξέφρασε την επιθυμία του για συζήτηση σχετικά με τα προβλήματα του κλάδου και της υπηρεσίας τους.