Το Θεσσαλικό Θέατρο ενημερώνει ότι εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων η Καλοκαιρινή περιοδεία της Παιδικής – Εφηβικής παράστασης: 

                                         «Το Καπλάνι της Βιτρίνας»  

                            της  Άλκης  Ζέη  δεν θα πραγματοποιηθεί.