Το Υπεραστικό Κ.Τ.Ε.Λ Λάρισας ενημερώνει το επιβατικό του κοινό ότι από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2020 και στο εξής μόνο τις Κυριακές τροποποιείται στη γραμμή Αθηνών το δρομολόγιο ώρα 04.00΄ και γίνεται ώρα 06.30΄.

Επίσης, από την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020 προστίθενται τα κάτωθι δρομολόγια:

Λάρισα-Τύρναβος ώρα 14.30΄ και ώρα 16.00΄
Τύρναβος –Λάρισα ώρα 15.00΄ και ώρα 16.30΄

Λάρισα-Αμπελώνας ώρα 06.20΄, ώρα 14.30΄ και ώρα 19.30΄
Αμπελώνας-Λάρισα ώρα 07.00΄ και ώρα 20.15΄

Λάρισα-Πλατύκαμπο-Χάλκη ώρα 14.30΄ και ώρα 19.30΄
Χάλκη-Πλατύκαμπο-Λάρισα ώρα 15.00΄και ώρα 20.00΄

Από το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2020 και στο εξής κάθε Σάββατο προστίθεται το εξής δρομολόγιο:

Λάρισα-Αγιά :21.00΄
Αγιά-Λάρισα: 21.45΄

Επίσης, τροποποιείται το δρομολόγιο
Αγιά-Λάρισα από ώρα 20.15΄ σε 19.00΄ .

Τέλος, από την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2020 και το εξής τροποποιείται το δρομολόγιο:

Λάρισα-Αγιά από ώρα 07.15΄ σε 09.30΄
Αγιά-Λάρισα από 10.00΄ σε 10.15΄ και από 20.15΄ σε 19.00΄ .

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2410 56.76.00
www.ktellarisas.gr