Σε ανοικτή επιστολή του ο κ. Ρένος Καρυώτης αναφέρει τα εξής: Μετά από καταγγελίες πολιτών της Δημοτικής Κοινότητας Φαλάνης αναγκάζομε να  επανέλθω  σε ένα θέμα πολύ σοβαρό,  αφού αφορά την ασφάλεια των μικρών παιδιών της περιοχής μας .
Στις 29 Ιουνίου 2016 είχε δημοσιευθεί άρθρο μου στον τοπικότύπο με τίτλο ‘’ κινδυνεύουν τα μικρά παιδιά!! ’’ όπου τονιζόταν η σημασία καθαρισμού των πάρκων και πλατειών του χωριού.
Υπήρχε δε ιδιαίτερη αναφορά όσον αφορά  την περίφραξη του πάρκου στην είσοδο του χωριού(βλαχομαχαλάς) .
Στις 22 Ιουνίου , για το θέμα αυτό  υπήρξε ομόφωνη απόφαση Τοπικού Συμβουλίου ,μετά από απαίτηση κατοίκων (μαζεύτηκαν   150  υπογραφές) .
Στις 30 Ιουνίου ο κ. Καλογιάννης δεσμεύθηκε ενώπιον των κατοίκων ότι θα επιλυθεί το θέμα.
Ένα χρόνο  μετά  τα πάρκα και οι πλατείες είναι στην ίδια κατάσταση ...
Το πάρκο του Βλαχομαχαλαείναι ακόμη χωρίς περίφραξη και είναι άκρως επικίνδυνο για τα παιδιά που παίζουν σε αυτό.
Κι ερωτώ . Πρέπει να θρηνήσουμε θύματα για να λυθεί το θέμα ....
Επίσης θέλω να αναφέρω ότι στην Κοινότητα υπήρχαν  δυο υπάλληλοι που εξυπηρετούσαν τους κατοίκους . Ξαφνικά απέμεινε ένας που φυσικά είναι αδύνατο να καλύψει τόσες ανάγκες,  αφού  ταυτόχρονα εκτελεί και χρέη ανταποκριτή του ΟΓΑ.
Και ερωτώ . Γιατί μετακινήθηκε   η  μια υπάλληλός ; που πήγε ;
Οι κάτοικοι της Φαλανης δεν είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας κύριοι της δημοτικής αρχής  . Ζητούμε από τον Δημαρχο να υλοποίηση την δέσμευση του οσον αφορά την περίφραξη στο Πάρκο του Βλαχομαχαλα  , έστω και ένα χρόνο μετά , και να φροντίσει για την σωστή εξυπηρέτηση  των κατοίκων της Φαλάνης .
Με τιμή
Καρυώτης Ειρηναίος (Ρενος)
Τοπικός Σύμβουλος
Δημοτικής Κοινότητας  Φαλάνης