Με νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης το οποίο αναρτήθηκε για διαβούλευση, αναδιοργανώνονται τα υποθηκοφυλακεία της χώρας. Ειδικότερα, συνιστώνται ανά την επικράτεια 41 έμμισθα υποθηκοφυλακεία και συνιστώνται 700 οργανικές θέσεις, ενώ οι υπηρετούντες υπάλληλοι των υφιστάμενων αμίσθων υποθηκοφυλακείων μεταφέρονται, με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης και τοποθετούνται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού αορίστου χρόνου και παράλληλα οι οργανικές θέσεις που κατείχαν καταργούνται.  Στο νέο έμμισθο υποθηκοφυλακείο Λάρισας, το οποίο θα συσταθεί με έδρα τη Λάρισα, θα υπάγεται όλη η περιφερειακή ενότητα Λάρισας, η οποία, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εξυπηρετείται από τα υποθηκοφυλακεία Λάρισας, Τυρνάβου, Φαρσάλων, Ελασσόνας, Αγιάς, Κισσάβου (Συκουρίου), και Ολύμπου.