“Το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. ν. Λάρισας, στη συνεδρίαση της Τρίτης, 22 Μαρτίου 2016, αφού έλαβε υπ’ όψη του την πρόσφατη ενημέρωση για τις επιμορφωτικές δράσεις, που πρόκειται να πραγματοποιήσει η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, θεωρεί ότι οι συγκεκριμένες δράσεις, καταρχήν δεν ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των εκπαιδευτικών, αφού είναι κλειστού τύπου και δεν προσφέρουν ίσες ευκαιρίες σε όλους τους συναδέλφους. Επιπλέον, δεν είναι σαφής η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων των συμμετεχόντων, δηλαδή από ποιον φορέα και με ποιον τρόπο θα γίνεται η κλήρωση κι έτσι δε συνάδει με την πλήρη διαφάνεια που ζητάμε σε όλα τα επίπεδα. Τέλος, η  διεξαγωγή τους εκτός εργασιακού μας ωραρίου, συνιστά παραβίαση των εργασιακών μας δικαιωμάτων.

Δηλώνουμε λοιπόν την αντίθεσή μας και υπενθυμίζουμε τις θέσεις που έχουμε ως κλάδος, ότι η επιμόρφωση των καθηγητών πρέπει να είναι περιοδική, ετήσιας διάρκειας, απαλλαγμένη από τα διδακτικά καθήκοντα ή εντός του εργασιακού ωραρίου και για όλους τους συναδέλφους και όχι απλώς η συμμετοχή σε κάποια επιμορφωτικά προγράμματα μικρής ή μεγάλης διάρκειας.

Για τους παραπάνω λόγους, καλούμε τους συναδέλφους να μη μπουν σ’ αυτή τη διαδικασία, να μην προστρέξουν σ’ αυτό το κυνήγι των βεβαιώσεων και να μην καταθέσουν αιτήσεις για συμμετοχή στις συγκεκριμένες επιμορφωτικές δράσεις”.