Το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. ν. Λάρισας γνωστοποιεί στους συναδέλφους ότι οι Πίνακες Α΄ 2016-2017, καθώς και ο Πίνακας Γ΄ 2016-2017, των σχολείων του ν. Λάρισας, είναι αναρτημένοι στη  σελίδα της Ε.Λ.Μ.Ε.  http://elmelarisas.blogspot.gr, απ’ όπου και μπορούν να ενημερώνονται και παρακαλεί τους συναδέλφους διευθυντές να αναρτήσουν στον πίνακα ανακοινώσεων τον Πίνακα Α’ του σχολείου τους . 

Επίσης ενημερώνει ότι τα γραφεία τη Ε.Λ.Μ.Ε. ν. Λάρισας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, θα παραμείνουν ανοιχτά, κάθε Τρίτη, 20:30 -22:00, εκτός από 1/8/2016 -16/8/2016.