Ο Δήμος Λαρισαίων ανακοινώνει ότι έχουν αναρτηθεί οι προσωρινοί πίνακες  μοριοδότησης των παιδιών που έχουν υποβάλλει αίτηση για να φιλοξενηθούν στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λαρισαίων για το έτος 2018-2019.
Οι πίνακες θα είναι αναρτημένοι  στην υπηρεσία της Διεύθυνσης επί της οδού Ρούσβελτ & Οικονόμου εξ Οικονόμων 8Α .
Επισημαίνεται ότι επί της μοριοδότησης, θα υπάρξει περίοδος ενστάσεων από 11/7/2018 έως 20/7/2018 οι οποίες  θα υποβάλλονται στα γραφεία της Δ/νσης.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2410 680223, 2410 680230.