Ο Δήμος Λαρισαίων ανακοινώνει ότι τα αποτελέσματα της επιλογής των παιδιών για το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης «Κατασκήνωση στην Πόλη» θα ανακοινωθούν την Πέμπτη 30 Ιουνίου, καθώς η επιλογή των παιδιών θα γίνει με κριτήρια μοριοδότησης.

Οι γονείς των παιδιών που θα ωφεληθούν από το πρόγραμμα θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά από το υπεύθυνο προσωπικό των δομών την ίδια μέρα.

Έναρξη του προγράμματος ορίζεται η Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016.