Σε προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος θα προχωρήσει η   ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε την Κυριακή 21 Μαΐου προκειμένου να εκτελεστούν οι απαραίτητες τεχνικές εργασίες.                                                                                                       
Οι διακοπές ρεύματος θα γίνουν στις εξής περιοχές:
Από  ώρα  08:00 – 10:00: α)  Δρόμοι  πόλης  Λάρισας :  Ημαθίας,  Τέρτση  Ελένης,   Λάδωνος,  Περιάνδρου,  Μινδάρου,  Δ. Κουκουλίτσου,  Καστανιάς   από  Λάδωνος  μέχρι  Βαρδοσίων,  Νικομήδειας,  Βαρδοσίων  από  Καστανιάς   μέχρι  Στρατίκη  Γεωρ.,  Στησιχόρου,  Δ.  Νικολαϊδη,  Πιπινοπούλου  Κ. , Βουτσιλά  Βας.,  Ελίκωνος,  Γκώνας,  Λοφίσκου, Κιθαίρωνος,  Κρατερού,   Πρωταγόρα,  Αμουρίου,  Βιγιλαντίου,  Μπρατσιώτη  Παν.,  Ερυμάνθου,  Βρυζάκη  Θεοδ.  Καραθεοδώρη  Κ.  β)  Πελάτες  κατά  μήκος  Λεωφόρου  Καραμανλή  Κων.  Από  303  ΠΕΒ  μέχρι  κόμβο   ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ,  γ)  303  ΠΕΒ.   δ) Πελάτες κατά  μήκος  Εθνικής οδού  Λάρισας – Αθηνών  από  κόμβο  ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ  μέχρι  Κ.Υ.Τ.,  ε)  ΙΑΣΩ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,  ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ,   ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ,  ΚΑΡΑΤΖΗΣ,  ΛΑΒΙΘΕΡΜ,  ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ.
Από  ώρα  10:00 – 11:30: α)  Πελάτες   επαρχιακού  δρόμου  Μακρυχωρίου – Παραποτάμου    (Τυροκομεία  κ.λπ.)  β)  Πελάτες  επαρχιακού  δρόμου   Παραποτάμου – Γόννων    γ) Δ.  Διαμερίσματα  Μακρυχωρίου, Παραποτάμου,  Γόννων,  Ιτέας,  Ελιάς,   Καλλιπεύκης,  δ) Πελάτες  επαρχιακού   δρόμου  Γόννων – Ιτέας  (Πρατήριο  υγρών  Καυσίμων,  Σιδηρουργείο)      ε) Κ/Ξ   ΜΑΛΙΑΚΟΣ – ΚΛΕΙΔΙ  στην   Ιτέα   ζ)  Πελάτες  επαρχιακού   δρόμου  Γόννων – Καλιπεύκης  η) Αρδευτικά  &   Βουστάσια   στην  Περιοχή  Γόννων – Ελιάς – Ιτέας . στ) Υδροηλεκτρικά  (Γ.  Καράνης  κ.  ΣΙΑ  ΟΕ)
Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα θα ξαναδοθεί ρεύμα πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναγράφεται πιο πάνω, οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  θα πρέπει να θεωρούνται συνεχώς υπό τάση.
Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται στο έδαφος  γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.