Από την Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ανακοινώνεται ότι οι δικαιούχοι  που είναι ενταγμένοι στo Κοινωνικό Τιμολόγιo της Δ.Ε.Υ.Α.Λ και του Δήμου Λαρισαίων οφείλουν να ανανεώσουν τις αιτήσεις τους για το 2019  (δεν αφορά νέους δικαιούχους) προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως 15/12/2018. για όσους δεν ανταποκριθούν εμπρόθεσμα θα απενταχθούν από το Κοινωνικό Τιμολόγιο.
Οι αιτήσεις ανανέωσης υποβάλλονται στην Δ.Ε.Υ.Α.Λ (Τυχερού Τέρμα) και ώρες 8:00 πμ. έως 14:00μ.μ.
Αρμόδιος υπάλληλος : Μούλιας Αχιλλέας   τηλ  2410687148