Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. την Κυριακή 8 Μαρτίου και τη Δευτέρα 9 Μαρτίου σε περιοχές της Λάρισας για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο.

Αναλυτικά:

ΚΥΡΙΑΚΗ 8/3/20 

Από ώρα 08:00 – 10:00: Δημοτικά Διαμερίσματα: α) Δομένικο, β) Αμούρι, γ) Μεσοχώρι, δ)Δαμάσι, ε) Δαμασούλι, ζ) ΠΑΠ Δαμασίου, η) Βιομηχανία Κρέατος ΒΑΚΡΕΛ, θ) Αρδευτικοί πελάτες κατά μήκος επαρχιακού δρόμου Δαμασίου – Κουτσόχερου.

Από ώρα 07:30 – 15:00: Πόλη Λάρισας: α) Οδός Φαρσάλων από το ύψος της οδού Ευρίπου έως το ύψος της οδού Ήρωνος, β) οδό Θηραμένους, γ) οδό Παν. Ζωγράφου, δ) οδός Θεοφίλου, από το ύψος της οδού Φαρσάλων έως το ύψος της οδού Διοφάντους, ε) οδός Σωσιγένους, από το ύψος της οδού Φαρσάλων έως το ύψος της οδού Σωσιγένους με αριθμό 13-15, στ) οδός Παπαδίτσα Δ., ζ) οδός Πολυκλείτου, από το ύψος της οδού Φαρσάλων έως το ύψος της οδού Καλλισθένους, η) οδός Παρθένη, από το ύψος της οδού Σωσιγένους έως το ύψος της οδού Ν. Λύτρα, θ) οδός Κλεάρχου, ι) Οδός Καλλικράτους από το ύψος της οδού Φαρσάλων έως το ύψος της οδού Καλλικράτους 12.

Από ώρα 10:00 – 14:00: α) Νότιο  τμήμα οικισμού Αγίων Αναργύρων, β) Πελάτες κατά μήκος επαρχιακού δρόμου Αγίων Αναργύρων προς Άγιο Γεώργιο, δ) Χοιροστάσια  Παπακώστα - Βερνιώτη, ε) Εκκοκκιστήρια Βάμβακος στον Άγιο Γεώργιο.

Από ώρα 08:00 – 09:30: Πόλη Λάρισας: α) 110 Πτέρυγα Μάχης

ΔΕΥΤΕΡΑ 9/3/20 

Από ώρα 08:00 – 15:00: Δημοτικό διαμέρισμα δήμου Κιλελέρ, οικισμός Μελίας

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα θα ξαναδοθεί ρεύμα πριν το χρόνο λήξης της διακοπής.