Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. την Κυριακή 23 Αυγούστου 2020 σε περιοχές της πόλης της Λάρισας για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές στο δίκτυο.

Αναλυτικά:   

- Από ώρα 08:00 - 10:00: Πόλη Λάρισα: α) πάροδος οδού Ηλιοδώρου

- Από ώρα 10:00 - 12:00: Πόλη Λάρισα: α) οδός Ρούσβελτ (Τρίγωνη πλατεία)

- Από ώρα 10:00 - 14:00: Πόλη Λάρισα: α) οδός Κωλέττη

Από ώρα 07:30 - 13:30: Πόλη Λάρισα: α) οδός Γιαννοπούλου, β) οδός Τσοκάλου, γ) πελάτες Φυτώρια Δαμασιώτη και Καστώρη Δ.- Ραχμάνη Η. ΟΕ, δ) Περιοχή ΚΙΟΣΚΙ Λάρισας.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα θα ξαναδοθεί ρεύμα πριν το χρόνο λήξης της διακοπής.