Προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος θα γίνουν από τον ΔΕΔΔΗΕ την Κυριακή σε περιοχές του νομού Λάρισας για εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες.
Αναλυτικά:
Από τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι: α) Δημοτικά   Διαμερίσματα  Δ. Κιλελέρ:   Γαλήνη, Πλατύκαμπος ,  Γλαύκη ,   β) Πελάτες   Μέσης  Τάσης   ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ,  ΕΙΔΩΝ   ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ,  ΜΑΡΜΑΡΑ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,  DEL  MONTE,  γ) Πελάτες  κατά  μήκος   Εθνικής  Οδού  Λάρισας – Βόλου   από  κόμβο  Γαλήνης   μέχρι   κόμβο  Γλαύκης,   δ)  Τμήμα  Πόλης  Λάρισας   Περιοχή  Τούμπας   πλησίον  tennis  ACADEMY.
Από τις 11 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΛΑΡΙΣΑΣ Πελάτες  με  τις  κάτωθι  επωνυμίες:  FISCO – OSCAR – ΑΡΩΜΑ  - ΖΕΜΠΟΣ - ΓΚΑΡΛΕΜΟΣ – ΑΛΓΕΚ – AVA  AE – ΜΥΛΟΙ – ALFA WOOD – IRRITEC – INTERSTAF – AGROIL ENERGY AEBE. 

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα θα ξαναδοθεί ρεύμα πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναγράφεται πιο πάνω, οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  θα πρέπει να θεωρούνται συνεχώς υπό τάση.
Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται στο έδαφος  γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.
Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά την διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.