Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. την Κυριακή 24 Μαϊου, σε περιοχές της Λάρισας, για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο:

Αναλυτικά:

ΚΥΡΙΑΚΗ 24/5/2020

Από ώρα 07:30 – 14:00: Δημοτικά Διαμερίσματα Δήμου Λάρισας: α) Κοιλάδος, β) Αργυρομύλων

Από ώρα 08:00 – 10:00: Εμπορικά καταστήματα: ΙΚΕΑ, JAMBO.

Από ώρα 08:30 – 11:30: α) Αρδευτικά Νίκαιας και Λάρισας πλησίον του Δημ. Κοιμητηρίου Λάρισας, β) Δημοτικό Κοιμητήριο Λάρισας.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα θα ξαναδοθεί ρεύμα πριν το χρόνο λήξης της διακοπής.