Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. την Κυριακή 2 Αυγούστου σε περιοχές της Λάρισας για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο.

Αναλυτικά:

ΚΥΡΙΑΚΗ 2/8/2020

- Από ώρα 08:00 - 10:00: α) Νοτιοδυτικό τμήμα και κέντρο Γιάννουλης, Εργατικές κατοικίες Νέες και Παλιές στην Γιάννουλη, β) CARREFOUR, JAMBO, ΚΕΝΤΡΟ PALANTIOUM, γ) Αντλιοστάσια  Α2, Α3, Α4,  δ) ΚΕΘΕΑ  ‘’ΕΞΟΔΟΣ’’

- Από ώρα 10:00 - 14:00: α) Τ.Ε.Ι., AQUA LAND, LIDL (Περιοχή  Αγ. Θωμά), β) Εργατικές κατοικίες Αγ. Θωμά, γ) Γεωργική  Σχολή,  ΚΕΓΕ.

- Από ώρα 07:30 - 14:00: Πελάτες κατά μήκος επαρχιακού δρόμου Τυρνάβου – Δελερίων και αρδευτικοί πελάτες περιοχής Αγίου Θωμά Αμπελώνα

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα θα ξαναδοθεί ρεύμα πριν το χρόνο λήξης της διακοπής.