Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου και από ώρα 9:00 μέχρι 16:00 θα γίνει διακοπή νερού λόγω έργων ύδρευσης στις παρακάτω οδούς:
•    Ρούσβελτ (από Ηπείρου μέχρι Ιουστινιανού)
•    Γρηγορίου Ε΄ (από Παπαναστασίου μέχρι Ρούσβελτ)
•    Οικονόμου εξ Οικονόμων (από Ρούσβελτ μέχρι Παναγούλη)
•    Ιουστινιανού (από Ρούσβελτ μέχρι Παναγούλη)
•    Ασκληπιού (από Ιουστινιανού μέχρι Ηπείρου)
•    Ισαύρων
•    Τσιμισκή (από Ασκληπιού μέχρι Παναγούλη)
•    Βουλγαροκτόνου (από Ασκληπιού μέχρι Παναγούλη)
•    Κωλέτη (απί Ρούσβελτ μέχρι Μπότσαρη)