Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στη Λάρισα, την Κυριακή 13 Ιανουαρίου για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές  εργασίες στο δίκτυο:
Αναλυτικά:
Από ώρα 08:00 – 09:30: α) Δημοτικό Διαμέρισμα Μελισσοχωρίου, β) Πελάτες κατά μήκος Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας – Βόλου από το ύψος της Αποστραγγιστικής Τάφρου μέχρι τον κόμβο  Π.Α.Θ.Ε., και πελάτες κατά μήκος του δρόμου Λάρισας – Αγιάς από την διασταύρωση Μελισσοχωρίου  - Γαλήνης μέχρι ΤΕΜΚΑ,  γ) Δρόμοι συνοικισμού Αγ. Γεωργίου:Οδός Παστέρ,Οδός Βαρδουσίων, Οδός Νασίκα Χρήστου, Οδός Αποστραγγιστικής  Τάφρου, Οδός Λιδορικίου, Οδός Καβάφη Κ., Οδός  Κάρλας  δ) Δρόμοι Πόλης Λάρισας: Οδός  Βόλου από Οδός Λιδορικίου μέχρι Οδός Αλεξάνδρειας,  Οδός Πενταδακτύλου, Οδός  Γιάννουλης.
Από ώρα 12:00 – 14:00: Δρόμοι πόλης Λάρισας: Οδός Πλάτωνος από Οδό Οδυσσέως έως Τέρμα, οδός  Μανιακίου, οδός Βραχατίου, οδός Αισώπου, οδός  Νεράιδας, οδός  Κικέρωνος Μάρκου, οδός  Βοιωτίας, οδός Αντιγόνης, οδός Οδυσσέως από οδός Ομήρου έως Τέρμα.   
Από ώρα 13:00 – 15:00: α) Νοτιοδυτικό τμήμα και  κέντρο Γιάννουλης, Εργατικές κατοικίες Νέες και  Παλιές στην Γιάννουλη, β) CARREFOUR, JAMBO, ΚΕΝΤΡΟ PALANTIOUM, γ)Αντλιοστάσια Α2, Α3, Α4, δ) ΚΕΘΕΑ ‘’ΕΞΟΔΟΣ’’.
Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα θα ξαναδοθεί ρεύμα πριν το χρόνο λήξης της διακοπής.