Για τους κατοίκους της Δημοτικής κοινότητας Τυρνάβου την ΔΕΥΤΕΡΑ 19/12/2016  από το Κοινωνικό παντοπωλείο του Τυρνάβου έναντι εκκλησίας Αγίου Γεωργίου και ώρα  από  10:00 π.μ. έως 12:00.

Για τους κατοίκους της Δημοτικής κοινότητας Αμπελώνα (και Βρυότοπου) την ΤΡΙΤΗ 20/12/2016 από το ΚΑΠΗ ΑΜΠΕΛΩΝΑ και ώρα  από  10:00 π.μ. έως 12:00.

Για τους κατοίκους των  υπολοίπων τοπικών κοινοτήτων από   τα τοπικά κοινοτικά καταστήματα μέσω των προέδρων αυτών ημέρες και  ώρες που θα οριστούν  προσεχώς, και θα υπάρξει τηλεφωνική ενημέρωση των δικαιούχων από το αρμόδιο  γραφείο του Δήμου.

Εάν υπάρχει αδυναμία προσέλευσης του δικαιούχου τά τρόφιμα  θα  χορηγηθούν μόνο με γραπτή εξουσιοδότηση σε άλλο πρόσωπο.