Συνολικά 12 σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας εντάσσονται στο δίκτυο σχολικών βιβλιοθηκών, ανάμεσα σε 913 από όλη τη χώρα
Εξι δημοτικά Σχολεία εντάσσονται στην ομάδα Α που σημαίνει ότι διαθέτουν βιβλιοθήκες με εμβαδό από 12 έως 24 τ.μ. και άλλα 6 σχολεία στην ομάδα Β που διαθέτουν χώρους μεγαλύτερους από 25 τ.μ.
Αναλυτικά τα σχολεία της Λάρισας που συμμετέχουν στο δίκτυο: 23ο δημοτικό σχολείο, δημοτικό σχολείο Μακρυχωρίου, 20ο δημοτικό σχολείο, 39ο ολοήμερο δημοτικό σχολείο, 6ο δημοτικό σχολείο, 4ο δημοτικό σχολείο Φαρσάλων, 22ο δημοτικό σχολείο, 3ο δημοτικό σχολείο, 1ο δημοτικό σχολείο Γιάννουλης, 2ο δημοτικό σχολείο, 3ο δημοτικό σχολείο Γιάννουλης, 2ο δημοτικό σχολείο Φαρσάλων.
Η θεσμοθέτηση συστήματος δικτύου σχολικών βιβλιοθηκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση από το Υπουργείο Παιδείας στόχο έχει την ενεργοποίηση των σχολικών βιβλιοθηκών προκειμένου να αποτελέσουν χώρο συγκέντρωσης διαχείρισης και δανεισμού τεκμηρίων,  αλλά και ένα εναλλακτικό περιβάλλον μάθησης, κοινωνικοποίησης και προαγωγής της φιλαναγνωσίας.
Στόχος είναι να λειτουργήσουν ως μονάδα πληροφόρησης και κέντρο γνωστικών πηγών, ως υποστηρικτικό εργαλείο για την οργάνωση της διδασκαλίας και ως κέντρο πρόσβασης στο διαδίκτυο και σε έναν ανοιχτό κόσμο πληροφοριών. Παράλληλα μέσω αυτών θα δημιουργηθεί πεδίο ενίσχυσης και ανάπτυξης του κριτικού και πληροφοριακού γραμματισμού.