Στην πρόσληψη δύο(2) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου τα οποία θα επικουρούν τον Δήμαρχο στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του προχωρά ο Δήμος Λαρισαίων.
Συγκεκριμένα πρόκειται για έναν ειδικό συνεργάτη κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ για θέματα οργάνωσης, γραμματειακής υποστήριξης και επικοινωνίας του γραφείου Δημάρχου και ενός ειδικού συνεργάτη κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, με καθήκοντα την προβολή του Δήμου και τη διαχείριση θεμάτων Δημοσίων Σχέσεων και επικοινωνίας με τους πολίτες.