Από την Ανώτερη Σχολή Χορού του Δήμου Λαρισαίων ανακοινώνεται ότι μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου γίνονται δεκτές οι αιτήσεις εγγραφής για το Β΄και Γ΄ έτος σπουδών της Ανώτερης Σχολής Χορού.
Η Ανώτερη Σχολή Χορού –Διεύθυνση Πολιτισμού & Αθλητισμού, Τμήμα Χορού-  εκπαιδευτικό ίδρυμα  υπό το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ιδρύθηκε το 1997  συμβάλλοντας στην αποκέντρωση της επαγγελματικής χορευτικής παιδείας και της καλλιτεχνικής δημιουργίας.
Η φοίτηση είναι τριετής και υποχρεωτική και οι απόφοιτοι λαμβάνουν Δίπλωμα Καθηγητή/Καθηγήτριας Χορού ή Πτυχίο Χορευτή/Χορεύτριας.
Η Ανώτερη Σχολή Χορού λειτουργεί σύμφωνα με το Ν. 1158/81 «Περί Οργανώσεως και Διοικήσεως Σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως κλπ» (ΦΕΚ 127/Α/81) και το Π.Δ. 372/83 «Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Χορού» (ΦΕΚ 131/Α/83), όπου καθορίζεται το πρόγραμμα σπουδών και περιλαμβάνει:
•    ΚΥΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Κλασσικός Χορός, Σύγχρονος Χορός, Ρυθμική, Θεωρία και ανάλυση τεχνικής Κλασσικού και Σύγχρονου Χορού, Διδασκαλία.
•    ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Μουσική, Εφαρμοσμένη Ανατομία και Μυολογία, Ιστορικοί και Θεατρικοί Χοροί, Ρεπερτόριο Κλασσικό και Σύγχρονο, Ελληνικοί Χοροί, Ιστορία Χορού, Αυτοσχεδιασμός  και Στοιχεία Χορογραφίας, Παιδαγωγική Ψυχολογία.
Τηλέφωνο επικονωνίας:2410256464
e-mail: balletsc@otenet.gr