Εγκρίσεις τευχών δημοπράτησης και αποτελέσματα διαγωνισμών για έργα συνολικού προϋπολογισμού 5.902.000 ευρώ (με ΦΠΑ) για την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Αναλυτικά:
- Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου:  ««ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ», Προϋπολογισμού: 4.290.000,00 €
- Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ», Προϋπολογισμού: 430.000,00 €
- Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ  ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ», Προϋπολογισμού: 404.000,00 €
- Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ – ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ – ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 2017-2018» Προϋπολογισμού 400.000,00 €
- Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-  ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ» προϋπολογισμού  120.000,00 €
- Έγκριση δημοπράτησης του έργου:  «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» προϋπολογισμού  80.000,00 €
- Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018  »  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:  74.000,00  €
- Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018»  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:  74.000,00 €
- Έγκριση αποτελέσματος δημοπράτησης του έργου:  «ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ», Προϋπολογισμού: 30.000,00 €