Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των αιτήσεων για το πρόγραμμα Erasmus+ KA101 για το έτος 2019, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας κατέγραψε απόλυτη επιτυχία καθώς και τα δύο προγράμματα που κατέθεσε ως δικαιούχος φορέας εγκρίθηκαν και μάλιστα καταγράφοντας πολύ υψηλή βαθμολογία 97/100 και 94/100.

Στο πρόγραμμα με κωδικό 2019‐1‐EL01‐KA101‐061580, τίτλο «Εφαρμόζοντας Βέλτιστες Πρακτικές» και διάρκεια 12 μήνες συμμετέχουν στην κοινοπραξία, εκτός της Διεύθυνσης, τέσσερις σχολικές μονάδες, 26ο Δ.Σ. Λάρισας, 4ο Δ.Σ. Τυρνάβου, 2ο Δ.Σ. Τυρνάβου και 2ο Δ.Σ. Αμπελώνα, ενώ στο πρόγραμμα με κωδικό 2019‐1‐EL01‐KA101‐061253, τίτλο «Καινοτόμοι Δάσκαλοι, Εμπνευσμένα Παιδιά και Προηγμένη Κοινωνία» και διάρκεια 12 μήνες συμμετέχουν στην κοινοπραξία, εκτός της Διεύθυνσης, τρεις μονοθέσιες σχολικές μονάδες, τα νηπιαγωγεία Καρυάς, Μεσοχωρίου και Ολυμπιάδας.

Με την υλοποίηση των παραπάνω προγραμμάτων η Διεύθυνση προσδοκά να καλύψει εκπαιδευτικές ανάγκες και να αξιοποιήσει προς όφελος τόσο των μαθητών, όσο και του εκπαιδευτικού προσωπικού την αποκτηθείσα γνώση, προκειμένου να βελτιωθεί και να εκσυγχρονιστεί η παρεχόμενη εκπαίδευση.

Τα ίδια θετικά αποτελέσματα προσδοκά και από την υλοποίηση αντίστοιχων προγραμμάτων που εγκρίθηκαν για το έτος 2019 και φορείς υλοποίησης:

-    Το 44ο Δ.Σ. Λάρισας  με τίτλο «Σχεδιάζοντας το Μέλλον του Σχολείου μας: Καινοτόμες Πρακτικές και Ενσωμάτωση της Τεχνολογίας» και διάρκεια 20 μήνες

-    Το  1ο Δ.Σ. Γιάννουλης με τίτλο «Ενσωματώνοντας την διαφορετικότητα μέσα από την ομαδική εργασία και την ενσυναίσθηση» και διάρκεια 12 μήνες

-    Το  17ο Δ.Σ. Λάρισας με τίτλο «Εξελισσόμαστε Ψηφιακά» και διάρκεια 16 μήνες

-    Το  9ο Δ.Σ. Λάρισας με τίτλο «Διαπολιτισμική Επικοινωνία στην Εκπαίδευση» και διάρκεια 14 μήνες

-    Το 2ο Δ.Σ. Αγιάς με τίτλο «Κριτική σκέψη και Ψηφιακή τάξη: Οι πυλώνες του σύγχρονου, καινοτόμου ευρωπαϊκού σχολείου» και διάρκεια 12 μήνες