Ενενήντα φοιτητές λιγότεροι θα εισαχθούν τη φετινή χρονιά με τις πανελλήνιες εξετάσεις, σε σχολές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς και δέκα λιγότεροι στο ΤΕΙ Θεσσαλίας αντίστοιχα, σε σχέση με πέρυσι.

Βάσει του αριθμού εισακτέων που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας για κάθε σχολή στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Θεσσαλίας, διαπιστώνεται μείωσή του, η οποία όσον αφορά στο ΤΕΙ θα ήταν μεγαλύτερη αν δεν εντασσόταν στο φετινό μηχανογραφικό δελτίο, η μέχρι πρότινος προς κατάργηση, Σχολή Δασοπονίας στην Καρδίτσα, στην οποία θα εισαχθούν 40 υποψήφιοι.

Συγκεκριμένα, οι «απώλειες» στο ΤΕΙ, αν εξαιρέσουμε τη Σχολή Δασοπονίας ανέρχονται στις 50 θέσεις στο σύνολο όλων των υπόλοιπων σχολών σε σχέση με πέρυσι. Ο αυξημένος αριθμός θέσεων σε σχέση με αυτόν που ζητήθηκε, ανά σχολή, αποδίδεται στην…πρόληψη των απωλειών! Δηλαδή κάθε χρόνο, υπάρχει ένα ποσοστό εισαχθέντων σε σχολές που δεν θα πάνε ποτέ, είτε γιατί αποφασίζουν να ξαναδώσουν εξετάσεις, είτε γιατί διάλεξαν άλλο δρόμο σπουδών.

Ελευθερία