Στις κάλπες θα οδηγηθούν την Κυριακή 22 Οκτωβρίου τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου για την ανάδειξη νέου Δ.Σ., Εξελεγκτικής Επιτροπής, Πειθαρχικού Συμβουλίου και αντιπροσώπων Π.Ι.Σ. 

Η κατάθεση υποψηφιοτήτων λήγει την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου και ώρα 24:00. Δικαίωμα ψήφου έχουν οι γιατροί που θα τακτοποιηθούν οικονομικά μέχρι το Σάββατο 7 Οκτωβρίου, ώρα 24:00. 

Για το Δ.Σ. εκλέγονται 13 μέλη, για την Εξελεγκτική Επιτροπή 3 μέλη, για το Πειθαρχικό Συμβούλιο ο πρόεδρος και 6 τακτικά μέλη (επίσης ο αντιπρόεδρος και 6 αναπληρωματικά μέλη), ενώ για τη Γ.Σ. του Π.Ι.Σ. εκλέγονται 10 αντιπρόσωποι.

Ελευθερία