Συμμετοχή εκπαιδευτικών του Δημοτικού Σχολείου Ανάβρας Λάρισας σε πρόγραμμα Erasmus+ 2018 "School gardens all around Europe",  «Σχολικοί κήποι σε όλη την Ευρώπη», με εταίρους  σχολεία της  Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Λετονίας, της  Ιταλίας και της Ελλάδας".
Στην πρώτη εκπαιδευτική επίσκεψη στην Vallverda της Ισπανίας ο διευθυντής και δάσκαλος του σχολείου της Ανάβρας Νάστος Γεώργιος, μαζί με την τοποθετημένη εκπαιδευτικό φυσικής αγωγής Παναγιώτα Δραγατογιάννη, έδωσαν και πήραν από τη μεριά τους τα καλύτερα ως χώρα για το θέμα σε ένα καλά οργανωμένο πλαίσιο από τους Ισπανούς εταίρους .
Το πρόγραμμα περιείχε, παρουσίαση των σχολείων του προγράμματος, συνεργασία για την εκπόνηση προγράμματος δράσεων για την επόμενη διετία, περιηγήσεις σε κήπους, καθώς και επισκέψεις σε χώρους σχετικούς με το θέμα και την περιοχή.
Η επόμενη επίσκεψη των εταίρων θα είναι στην Ελλάδα και στο Δημοτικό Σχολείο Ανάβρας την 1 Απριλίου του 2019.