Έξι κηδείες σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020 στον νομό Λάρισας

1.Ζωή Χουρχούμπα-Κόρδα ετών 69

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Γεννήσεως της Θεοτόκου Ελευθέριου 

2.Θωμάη Καρβούνη ετών 92

Ώρα 10:30 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

3.Κωνσταντίνος Τζώρτζης ετών 89

Ώρα 10:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

4.Απόστολος Τριανταφύλλου ετών 97

Ώρα 14:00 Ι.Ν. Προφήτη Ηλία Λάρισας

5.Στυλιανός Ατταλειάδης ετών 80

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Λάρισας

6.Αικατερίνη Ζίκου ετών 80

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Τιμίου Προδρόμου Παραποτάμου