Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας πλέον ο Ρίζος Κομήτσας κρίνεται έκπτωτος από το αξίωμα του Περιφερειακού Συμβούλου της Π.Ε. Λάρισας, από την 25η.1.2020, οπότε και απέκτησε την ιδιότητα του θρησκευτικού λειτουργού.

Την θέση θα καλύψει ο Χρήστος Γελλαλής ως πρώτος αναπληρωματικός περιφερειακός σύμβουλος.