Για τη διενέργεια των Πανελληνίων εξετάσεων της Γ΄ Λυκείου, αυτό το χρονικό διάστημα, συγκροτούνται οι Λυκειακές επιτροπές στα εξεταστικά κέντρα και επίσης ξεκινά η στελέχωση των βαθμολογικών κέντρων. 

Σε ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

"Το Δ.Σ της ΕΛΜΕ θεωρεί ότι για να μπορούν οι επιτροπές αυτές να επιτελέσουν το ρόλο τους και να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις των Πανελληνίων εξετάσεων, θα πρέπει ασφαλώς να διαθέτουν ένα ικανό αριθμό εκπαιδευτικών, που να διαθέτουν εμπειρία στο αντικείμενο αυτό. Θέλουμε όμως να παρατηρήσουμε ότι παράλληλα με την παραπάνω απαίτηση, εξίσου σημαντική είναι και η ανάγκη ανανέωσης του προσωπικού των επιτροπών αυτών, διότι : 

Πρέπει να αποκτούν εμπειρία στο θέμα αυτό περισσότεροι συνάδελφοι(-σες), ώστε να είναι σε θέση να αντικαθιστούν έμπειρους συναδέλφους(-σες), που για διάφορους λόγους (συνταξιοδοτήσεις, μεταθέσεις, ασθένειες κλπ.), δε θα μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, τώρα ή μελλοντικά. 

Σε συνθήκες οξύτατης οικονομικής κρίσης, το ελάχιστο οικονομικό αντίτιμο  από τη συμμετοχή στις επιτροπές αυτές, είναι αναγκαίο και απαραίτητο, από μεγάλο αριθμό  συναδέλφων. 

Για λόγους ηθικής τάξης και δεοντολογίας, απαιτείται η δυνατότητα συμμετοχής να είναι ανοικτή και πάνω απ’ όλα διαφανής, για όλους τους εκπαιδευτικούς. 

Προτείνουμε, από όσους εκπαιδευτικούς( Λυκείων – Γυμνασίων) δηλώσουν, έπειτα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ότι θέλουν να συμμετάσχουν στη συγκρότηση των επιτροπών των εξεταστικών κέντρων, η Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης να τοποθετήσει κατά προτεραιότητα, αυτούς που δεν έχουν συμμετάσχει σε καμιά επιτροπή τα 3 (τρία) τελευταία χρόνια και να ακολουθήσουν οι επόμενοι, με τις λιγότερες συμμετοχές, εκτός και αν με αιτιολογημένη πρόταση του διευθυντή, αυτό δε μπορεί να γίνει. 

Ανάλογο πνεύμα ανανέωσης  να επικρατήσει και στην στελέχωση των βαθμολογικών κέντρων. 

Θα πρέπει να ζητηθεί δημόσια από την Υπηρεσία, η εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους συναδέλφους (-σες), για τη στελέχωση τους και να ακολουθηθεί η παραπάνω διαδικασία. Πιστεύουμε ότι επιβάλλεται η ανανέωση του προσωπικού, να γίνεται τουλάχιστον σε ένα ποσοστό τέτοιο,  όπου στη επόμενη τριετία, να έχει επέλθει η πλήρης ανανέωσή τους  και παράλληλα να είναι διαφανής η διαδικασία".