Αποφασίστηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, μετά και τη σύμφωνη γνώμη της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και στάλθηκε για ένταξη στο Υπουργείο Ανάπτυξης η υλοποίηση της πράξης που αφορά παρεμβάσεις της ενεργειακής αναβάθμισης στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «Κουτλιμπάνειο και Τριανταφύλλειο».