Με απόφασή του  το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.,  εντάσσει τους τρίτεκνους στο Κοινωνικό Τιμολόγιο, κάνοντας δεκτό σχετικό αίτημα του Συλλόγου Τριτέκνων.
Έτσι τρίτεκνοι που πληρούν τις προϋποθέσεις της σχετικής απόφασης του Δ.Σ., μπορούν ν` απευθύνονται για πληροφορίες και να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.
Παράλληλα, εναρμονίζεται το Κοινωνικό Τιμολόγιο με το αντίστοιχο του Δήμου για τις κατηγορίες των πολύτεκνων συμπολιτών.
Η απόφαση αυτή θα έχει εφαρμογή μετά την έγκρισή της από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας.