Το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 10:30, θα τελεσθεί ετήσιο μνημόσυνο, ως ελάχιστος φόρος τιμής για τους νεκρούς που έπεσαν υπέρ Πατρίδος κατά τους αγώνες του Έθνους και είναι ενταφιασμένοι στα Στρατιωτικά Κοιμητήρια Λάρισας και Αγιάς.