Ερώτηση κατέθεσε η βουλευτής Λάρισας Ευαγγελία Λιακούλη προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης, σχετικά με το μέλλον της «Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης» (Υ.Ε.Φ.Κ.Κ.) και των υπηρετούντων σε αυτή, μετά την απροειδοποίητη μεταφορά της, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως η βουλευτής είχε συναντηθεί τις προηγούμενες ημέρες με εκπροσώπους της Ένωσης Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς Λάρισας, οι οποίοι της εξέθεσαν τα προβλήματα που παρουσιάζονται εξαιτίας αυτής της απρόβλεπτης εξέλιξης.

Επιγραμματικά, αυτά έχουν να κάνουν κυρίως με την αβεβαιότητα των νέων συνθηκών εργασίας τους, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ζητήματα, όπως βέβαια και πάγια προβλήματα της Υπηρεσίας, που σχετίζονται με την υποστελέχωση, τη μη δυνατότητα ιεραρχικής εξέλιξης, καθώς και τις ελλείψεις σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό του προσωπικού.  

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Θέμα: «Αναγκαία η ενίσχυση της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης, με κάθε τρόπο»

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

-    Οικονομικών
-    Προστασίας του Πολίτη
-    Δικαιοσύνης
Με το Ν.2721/1999 συστήθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης μια ένστολη και ένοπλη, ειδική υπηρεσία, με παρεμφερείς αρμοδιότητες και καθήκοντα με αυτά της Ελληνικής Αστυνομίας, με την επωνυμία «Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης» (Υ.Ε.Φ.Κ.Κ.).

Σκοπός και αποστολή της είναι η εξωτερική φρούρηση των Καταστημάτων Κράτησης, η φρούρηση νοσηλευόμενων κρατουμένων, οι πάσης φύσεως μεταγωγές τους, η παρέμβαση σε περίπτωση στάσης, ο έλεγχος κελιών, ενώ από το 2017  της έχει ανατεθεί και η φύλαξη των κεντρικών πυλών (εξωτερικά θυρωρεία) των Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

Παράλληλα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι μόλις πρόσφατα και χωρίς καμία πρότερη ενημέρωση ή διαβούλευση, η Υ.Ε.Φ.Κ.Κ. περιήλθε στον ίδιο πολιτικό φορέα με την Ελληνική Αστυνομία (Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη).

Υπό το πρίσμα αυτό, σε πρόσφατη συνάντηση με αντιπροσωπεία της Ένωσης Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης Λάρισας και εκπροσώπων της Ομοσπονδίας, διαπιστώθηκε η έκδηλη αγωνία των υπαλλήλων για το πλαίσιο των νέων συνθηκών εργασία τους, καθώς και για το συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό καθεστώς που θα τους διέπει.

Στην ίδια συνάντηση τέθηκε και το μείζον ζήτημα, πως το προσωπικό της Εξωτερικής Φρουράς ύστερα από 19 χρόνια ευδόκιμης υπηρεσίας, ακόμη δεν μπορεί να εξελιχθεί ιεραρχικά, παρότι έχει αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία στο αντικείμενο της εργασίας του.

Έτσι, η μη ύπαρξη βαθμοφόρων, προερχόμενων από την Υ.Ε.Φ.Κ.Κ., δημιουργεί μεγάλες δυσχέρειες, αφού ο Ν. 4267/14, άρθρ. 19, παρ. 9, με τον οποίο νομοθετήθηκε η ανάληψη της φύλαξης των Δικαστικών Κτιρίων, όπου εδρεύουν Καταστήματα Κράτησης από τα κατά τόπους Τμήματα Εξωτερικής Φρούρησης, δημιούργησε νέες, δυσανάλογες υποχρεώσεις, οι οποίες αναγκαστικά καλύπτονται από βαθμοφόρους της ΕΛ.ΑΣ.. Το όλο πρόβλημα δε, αναμένεται να διογκωθεί και από την λειτουργία νέων σωφρονιστικών καταστημάτων τύπου Γ’.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της συνάντησης τέθηκε και η υποστελέχωση της Υ.Ε.Φ.Κ.Κ.. Παρότι με την 6Κ/2018 προκήρυξη του υπουργείου Δικαιοσύνης, προβλεπόταν η πρόσληψη 96 εξωτερικών φρουρών και παράλληλα το Υπουργείο προχώρησε άμεσα σε πρόσληψη 55 νέων Εξωτερικών Φρουρών με συμβάσεις ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), ωστόσο, λόγω καθυστέρησης υπογραφής από πλευράς του Υπουργείου Οικονομικών, η σχετική σχολή Εξωτερικών Φρουρών, δεν έχει ακόμη λειτουργήσει.

Τέλος, θα πρέπει επίσης να σημειωθεί πως η Υ.Ε.Φ.Κ.Κ. παραμένει σημαντικά πίσω και σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό, παρά το κολοσσιαίο έργο που καλείται να επιτελέσει.

Δεδομένου ότι η χρησιμοποίηση αστυνομικών αντί των απολύτως εξειδικευμένων εδώ και 19 χρόνια Εξωτερικών Φρουρών δεν ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας, σε σχέση με την φύλαξη των σωφρονιστικών καταστημάτων, είτε παλαιότερων είτε νέων τύπου Γ’.

Δεδομένου ότι πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας των Ενώσεων Εξωτερικών Φρουρών παραμένει η απεμπλοκή της Ελληνικής Αστυνομίας από κάθε δραστηριότητα στα Καταστήματα Κράτησης, αφού έτσι, θα αποδεσμεύονταν σημαντικός αριθμός αστυνομικών υπαλλήλων που απασχολούνται σε καθήκοντα της Εξωτερικής Φρουράς, προς όφελος των πολιτών.

Δεδομένου ότι η μεταφορά της Υ.Ε.Φ.Κ.Κ. στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη θα παραμείνει «κενό γράμμα», αν δεν συνοδευτεί από ανάλογες πράξεις ενίσχυσης και αναβάθμισης της εν λόγω υπηρεσίας.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1.    Ποιο ακριβώς θα είναι το νέο πλαίσιο συνθηκών εργασίας των υπαλλήλων εξωτερικής φρουράς ;
2.    Τι θα ισχύσει σχετικά με το συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό τους καθεστώς;
3.     Αν οι κ.κ. Υπουργοί είναι ενήμεροι για τα ζητήματα έλλειψης προσωπικού και υλικοτεχνικού εξοπλισμού, όπως και το ζήτημα  ανάδειξης ιεραρχίας που η Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης αντιμετωπίζει;
4.    Τι προτίθενται να κάνουν για όλα τα παραπάνω ζητήματα;