Το Τμήμα Μορφωτικών Ανταλλαγών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει από τη Δευτέρα 3 έως την Παρασκευή 7 Απριλίου 2017 το 2nd ERASMUS+ STAFF TRAINING WEEK.

Πρόκειται για μία οργανωμένη εβδομάδα επιμόρφωσης από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και μεθόδου εργασίας

με προσωπικό Ιδρυμάτων του εξωτερικού. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν οι δομές του Ιδρύματος, οι προοπτικές, η εξέλιξη και η ερευνητική και κοινωνική προσφορά του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Στη διοργάνωση συμμετέχουν 17 εκπρόσωποι από 12 ευρωπαϊκά κράτη.