Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στη Λάρισα και συγκεκριμένα στην αίθουσα Bowling επί της οδού Βόλου, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Στη συνάντηση αυτή παρευρέθηκε ο Επίτιμος Πρόεδρος και Οικονομικός Σύμβουλος της ΕΣΠΕΘ Ηλίας Νατσιούλας, ο οποίος μίλησε για οικονομικά θέματα που απασχολούν τον Κλάδο και

δέχθηκε ερωτήσεις από τα μέλη της ΕΣΠΕΘ.

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην Γενική Συνέλευση αφορούσαν μεταξύ των άλλων και την ενημέρωση των μελών για τη νέα δομή των Περιφερειακών Ενώσεων των στρατιωτικών, σύμφωνα με το νόμο 4407/2016, και διάφορα άλλα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης όπως παρακάτω:

Θέμα 1ο : Συλλογική Έκφραση Εν Ενεργεία Στρατιωτικών – Θεσμοθέτηση Ενώσεων – Συνδέσμων.

Θέμα 2ο : Μισθολόγιο.

Θέμα 3ο : Ωράριο εργασίας – αποζημίωση υπερωριών, νυκτερινών – Μεταθέσεις.

Θέμα 4ο : Ασφαλιστικό – Συνταξιοδοτικό.

Θέμα 5ο : Ασφαλιστικό 1990 – 1992.

Θέμα 6ο : Οικονομικά Ζητήματα (Πλασματικά – Μάχιμη Πενταετία).

Θέμα 7ο : Τροποποίηση καταστατικού και προσαρμογή στις διατάξεις του Ν.4407/2016.

Θέμα 8ο : Οικονομικά Ζητήματα (Πλασματικά – Μάχιμη Πενταετία).

Θέμα 9ο : Διάφορα άλλα θέματα.