Την θέση της Α' Αντιπροέδρου ανέλαβε, στο Εθνικό Επιμελητηριακο Δίκτυο Γυναικών Επιχειρηματιών η Γεν. Γραμματέας του Επιμελητηρίου Λάρισας κ Καλλιόπη Τζήκα.
Στην συγκρότηση του νέου Δ.Σ του Δικτύου, η κ. Τζήκα, στην εισήγησή της, ως πρώτη πλειοψηφούσα, λόγω αυξημένων υποχρεώσεων της , πρότεινε ως Πρόεδρο την κ. Εφραιμογλου μέλος του Δ.Σ του Εμπορικού καί Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ).
Η πρόταση της έγινε ομόφωνα αποδεκτή από το σώμα.