Μετά την συνεδρίαση της νέας Διοικητικής Επιτροπής που έγινε για πρώτη φορά το μεσημέρι της Παρασκευής τα μέλη που αναδείχθηκαν στα ανάλογα αξιώματα είναι:
Πρόεδρος: Σωτήρης Γιαννακόπουλος
Αντιπρόεδρος Α: Δημήτρης Παπαλέξης
Αντιπρόεδρος Β: Δημήτρης Αδάμ
Γενικός Γραμματέας: Καλλιόπη Τζήκα
Υπεύθυνος ΓΕΜΗ: Ζησάκης Ιωάννης
Υπεύθυνος δημοσιότητας και μικρών επιχειρήσεων : Γιώργος Τσιαπλές
Οικονομικός Επόπτης: Οικονόμου Δημήτριος