Με την ευκαιρία του εορτασμού των 100 χρόνων λειτουργίας της  Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας  (Ε.Μ.Ε.) και της ανακήρυξης του 2018 ως   "Έτος   Μαθηματικών" για την Ελλάδα από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το Παράρτημα Λάρισας της  Ε.Μ.Ε. αναλαμβάνει την  πρωτοβουλία να διοργανώσει στην πόλη μια σειρά εκδηλώσεων.              
Στόχο έχουν να προβάλλουν την παρουσία και  χρησιμότητα των μαθηματικών σε κάθε έκφανση του κόσμου γύρωμας, τη σημασία και τον ρόλο  των μαθηματικών στην δημιουργία και την ανάπτυξη του ανθρώπινου πολιτισμού , να αναδείξουν την ομορφιά των μαθηματικών αλλά και να   ενισχύσουν το ενδιαφέρον για τα μαθηματικά , την ιστορία και την διδασκαλία τους.
Η έναρξη των εκδηλώσεων θα γίνει με την ημερίδα που θα  πραγματοποιηθεί σήμερα  Σάββατο 24 – 2 – 2018 και ώρα  6.00  μ.μ. στο αμφιθέατρο   του 4ου Δημοτικού Σχολείου (Ανθίμου Γαζή και Κουμουνδούρου 17 – 1 ) με  θέμα  «Μαθηματικά και Τεχνολογία».
Η  ημερίδα περιλαμβάνει τρεις εισηγήσεις που θα πραγματοποιήσουν οι :
Αντωνίου  Ιωάννης  ,  Καθηγητής Τομέα  Στατιστικής  και  Επιχειρησιακής Έρευνας του Μαθηματικού  Τμήματος  Αριστοτελείου Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης
Μπαμίδης  Παναγιώτης  ,  Αν.  Καθηγητής  στο   Εργαστήριο   Ιατρικής  Φυσικής  της  Ιατρικής  Σχολής  Αριστοτελείου Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης
Μπράτσας  Χαράλαμπος   ( Phd ) Τμήμα   Μαθηματικών   Αριστοτελείου Πανεπιστημίου   Θεσσαλονίκης
Ιωαννίδης  Ευάγγελος  ( Phd )  Τμήμα   Μαθηματικών  Αριστοτελείου Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης
Η   Διοικούσα   Επιτροπή   ευχαριστεί   θερμά  τον   Δήμαρχο   Λαρισαίων  και  τις  αρμόδιες  υπηρεσίες   του   Δήμου  για   την   ηθική   και   υλική   τους   συνεισφορά  στην   διοργάνωση   της  ημερίδας.
Πρόγραμμα  ημερίδας :
17.30 – 18.00:  Προσέλευση – Εγγραφές
18.00 – 19.00:  "Επιρροές  στα  Κοινωνικά  Δίκτυα"   από  τους  κ.κ.   Αντωνίου Ιωάννη  και  Ιωαννίδη  Ευάγγελο
19.00  - 19.15:  Eρωτήσεις - Συζήτηση
19.15  -  19.30: Διάλειμμα
19.30 – 20.00: "Το  Νευρωνικό  Δίκτυο  του  Εγκεφάλου"  από  τον  κ.  Μπαμίδη    Παναγιώτη
20.00 – 20.30:  "Το  Σημασιολογικό  Δίκτυο  της  Παγκόσμιας  Γνώσης" από  τον  κ.   Μπράτσα   Χαράλαμπο  
20.30 – 20.45:  Ερωτήσεις – Συζήτηση