Συγκροτήθηκε ομόφωνα σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Στοματολογικής Εταιρείας Θεσσαλίας που προέκυψε από τις εκλογές της 10ης Οκτωβρίου 2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από επτά μέλη και η σύνθεσή του έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Πόπη Κουρσούμη,

Γραμματέας: Ανδρέας Κλειούσης,

Αντιπρόεδρος: Μαρία Κασάμπαλη,

Ταμίας: Γιάννης Τσολάκης,

Μέλη: Γιάννης Αναστασίου, Τίνα Κλάρα,Κατερίνα Παπακωνσταντίνου.

Η Στοματολογική Εταιρεία Θεσσαλίας στα 30 και πλέον χρόνια λειτουργίας της έχει να επιδείξει σημαντικό έργο στην επιστημονική επιμόρφωση των συναδέλφων με τη διοργάνωση πλήθους επιστημονικών εκδηλώσεων, Συνεδρίων και επιστημονικών ημερίδων με προσκεκλημένους ομιλητές υψηλού κύρους από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Συνδιοργανώνει επίσης σε συνεργασία με τους τέσσερις Οδοντιατρικούς συλλόγους της Θεσσαλίας την Ετήσια Οδοντοστοματολογική Σύνοδο της Θεσσαλίας.

Είναι η μοναδική περιφερειακή εταιρεία που εκδίδει επιστημονικό περιοδικό στην ελληνική και αγγλική γλώσσα το οποίο περιλαμβάνεται στο google scolar.

Η ιστοσελίδα της ΣΕΘ είναι www stometh.gr

Το νέο ΔΣ στην τριετή θητεία του θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια στην κατεύθυνση της επιστημονικής ενημέρωσης των συναδέλφων με τη διοργάνωση εκδηλώσεων με φυσική παρουσία αλλά και διαδικτυακά από την ίδια καθώς και σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς φορείς με στόχο να ανταποκριθεί στις ανάγκες των συναδέλφων για υψηλού επιπέδου επιμόρφωση.