Μία από τις ανάγκες για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων της Θεσσαλίας, είναι η ίδρυση κοινού φορέα διαχείρισης υδάτων. Το αίτημα τέθηκε -και είχε θετική αποδοχή- στον γενικό γραμματέα Υποδομών Γιώργο Δέδε κατά την συνάντηση που είχε με τους Θεσσαλικούς φορείς στη Καρδίτσα.

Ο  γ.γ. τόνισε από την πλευρά του πως είναι απαραίτητο να προχωρήσει γρήγορα ο συντονισμός και η επικαιροποίηση των μελετών που εκπονήθηκαν μέχρι σήμερα για την εκτέλεση των αναγκαίων έργων αξιοποίησης του υδάτινου δυναμικού της Θεσσαλίας.

 Επισήμανε δε ότι πρέπει να συσταθεί ένας κοινός φορέας διαχείρισης του νερού στην περιφέρειά μας, με δημιουργική και αποτελεσματική δράση, στη βάση ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού.

* Η φωτογραφία είναι από τον Ταυρωπό