Ο Δήμος Λαρισαίων αναγνωρίζοντας ότι στη σύγχρονη εποχή η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να αναλαμβάνει προτεραιότητες και πρωτοβουλίες συνεργασιών, εξωστρέφειας και δικτύωσης, έχει θέσει ως άμεση προτεραιότητα την ανάληψη πρωτοβουλιών προς αυτή την κατεύθυνση.
Για το λόγο αυτό διοργανώνει την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017 ημερίδα με θέμα: «Η τοπική αυτοδιοίκηση στη σύγχρονη εποχή. Προκλήσεις πολιτικές στην Ελλάδα και στην Ευρώπη» στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο, από τις 8.30 π.μ. έως τις 3 μ.μ.
(Το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί τις αμέσως επόμενες μέρες).
Το πρώτο μέρος της ημερίδας θα περιλαμβάνει εισηγήσεις που αφορούν θέματα όπως: βέλτιστες πολιτικές και πρακτικές για τον πολιτισμό, την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, την αστική αντζέντα της Ε.Ε. μετά το σύμφωνο του Άμστερνταμ, τον αστικό στρατηγικό σχεδιασμό, από εκπροσώπους του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,  του ΤΕΙ Θεσσαλίας και του Δήμο Ηρακλείου καθώς και του Δήμου Λαρισαίων (Γραφείο Ευρωπαϊκών προγραμμάτων) και του Δήμου Αθηναίων (Τεχνόπολις Innovathens).
Το δεύτερο μέρος της ημερίδας θα  περιλαμβάνει εισηγήσεις από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ανάπτυξη Κοινωνικών Ικανοτήτων και Ομαδοσυνεργατικότητα), την Αναπτυξιακή Εταιρία Πάρνωνα (Αξιοποίηση Τοπικών Ιδιοτήτων), την Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Νομού Λάρισας Α.Ε.ΝΟΛ Α.Ε. (Παρουσίαση του προγράμματος CLLD Leader), καθώς και παρουσιάσεις των Δήμων Λαρισαίων (Λάρισα η πόλη που μαθαίνει – Δίκτυο Unesco), Τρικαίων (Θεματικά πάρκα και κινητοποίηση της τοπικής οικονομίας)  Φαρσάλων (Σχέδιο Δράσης για την αειφόρο ανάπτυξη), ενώ θα γίνουν παρεμβάσεις και συζήτηση με τους συμμετέχοντες.