Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στην οδό Ηπείρου σύμφωνα με σχετική απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας.

Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διακοπεί στην οδό Ηπείρου,  από τη διασταύρωση της με την οδό Ηλιοδώρου-Ρούσβελτ έως τη διασταύρωση της με την οδό Παναγούλη, λόγω εκτέλεσης εργασιών που περιλαμβάνονται στην τρίτη (3η) φάση της μελέτης του έργου, ανακατασκευής της οδού Ηπείρου και αντικατάστασης του  υπόγειου αγωγού ύδρευσης, για χρονικό διάστημα σαράντα (40) ημερών, από την Πέμπτη (25-04-2018) έως και την Κυριακή (03-06-2018).

Αναλυτικά:
ΤΡΙΤΗ (3η) ΦΑΣΗ:
α)  Από την οδό Ηλιοδώρου-Ρούσβελτ έως την οδό Παναγούλη.
Ολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων σε τμήμα της οδού Ηπείρου από την οδό Ηλιοδώρου –Ρούσβελτ έως την οδό Παναγούλη (Ρ-8,Ρ-50 δ, Ρ-49).
Αντιδρόμηση  τμήματος της οδού Βουλγαροκτόνου από την οδό Ασκληπιού έως την οδό Παναγούλη (Ρ-7, Ρ-50 δ, Ρ-49).  Η κίνηση των οχημάτων θα γίνεται με  κατεύθυνση από την οδό Ασκληπιού προς την οδό Παναγούλη.
Απαγόρευση της στάσης και  στάθμευσης και στις δύο πλευρές σε τμήμα της οδού Βουλγαροκτόνου από την οδό Ασκληπιού έως την οδό Παναγούλη (Ρ-40).
Εφαρμογή της διάταξης του Κ.Ο.Κ. άρθρο 34 παρ. 2ι στις γωνίες των οδών της διαδρομής της παράκαμψης για την διευκόλυνση της. 
β) Διασταύρωση (Συμβολή) οδών Ηπείρου και Παναγούλη.
Ολικός  αποκλεισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων  της συμβολής των οδών Ηπείρου-Παναγούλη και του τμήματος της οδού Παναγούλη από την οδό Ηπείρου έως την οδό Βουλγαροκτόνου (Ρ-8,Ρ-50 α, Ρ-49).
Την παράκαμψη της κυκλοφορίας των οχημάτων μέσω των οδών Τσιμισκή-Ιάσωνος-Μανδηλαρά (διαδρομή: Παναγούλη – Τσιμισκή – Ιάσονος –Μανδηλαρά - Παναγούλη).
Την εφαρμογή της διάταξης του Κ.Ο.Κ. άρθρο 34/παρ. 2ι στις γωνίες των οδών της διαδρομής της  παράκαμψης για την διευκόλυνσης της.
Κατά την διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με κατάλληλες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, που θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο του έργου, υπό την επίβλεψη της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.