Κλειστή θα παραμείνει σήμερα το πρωί η οδός Ηπείρου καθώς θα εκτελεστούν εργασίες τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων στους ιστούς οδοφωτισμού με καλαθοφόρο όχημα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με απόφαση του Αστυνομικού Διευθυντή Λάρισας απαγορεύεται η διέλευση κάθε είδους οχήματος, στην οδό Ηπείρου και συγκεκριμένα σε τμήματα αυτής, ως κατωτέρω:
α). Από την οδό Ανθίμου Γαζή έως την οδό Παπαναστασίου κατά τις ώρες 07:00΄έως 10:00΄.
β). Από την οδό Παπαναστασίου έως την οδό Ρούσβελτ κατά τις ώρες 10:00΄έως 11:00΄.
γ). Από την οδό Ρούσβελτ έως την οδό Παναγούλη κατά τις ώρες 11:00΄έως 12:00΄.
δ). Από την οδό Παναγούλη έως την οδό 28ης Οκτωβρίου κατά τις ώρες 12:00΄έως 13:00΄.
Κατά την διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με κατάλληλες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, που θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο του έργου, υπό την επίβλεψη του Δήμου Λαρισαίων και ενδεικτικά μέσω των οδών Ανθίμου Γαζή – Ηρώων Πολυτεχνείου- Παπαναστασίου.