Με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας θα τεθούν σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Ρούσβελτ, για αύριο Πέμπτη (08-11-2018) κατά τις ώρες 17:00΄-19:00΄, λόγω εκτέλεσης εργασιών φυσικού αερίου.
Αναλυτικά, απαγορεύεται η η διέλευση κάθε είδους οχήματος, στην οδό Ρούσβελτ και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής, μεταξύ των οδών Μανδηλαρά και Ηπείρου, για αύριο Πέμπτη (08-11-2018) και κατά τις ώρες 17:00΄-19:00΄, λόγω εκτέλεσης εργασιών φυσικού αερίου.
Κατά την διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με κατάλληλες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, που θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο και ενδεικτικά μέσω των οδών Ηπείρου- Παπαναστασίου.