Την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ορεινών και Ημιορεινών Περιοχών, με έδρα τη Λάρισα, αποφάσισαν το ΤΕΙ Θεσσαλίας σε συνεργασία με δήμους του κάμπου, με στόχο την ανάδειξη ανάληψης πρωτοβουλιών και τη στήριξη ειδικών δράσεων κυκλικής οικονομίας για τις ορεινές και ημιορεινές περιοχές.
Η ίδρυση του δικτύου θα ανακοινωθεί στις 8 Φεβρουαρίου 2019, στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου με τίτλο «Κυκλική οικονομία, επιχειρηματικότητα και αγροδιατροφικός τομέας», που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της Λάρισας και στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Θεσσαλίας, την ημέρα ολοκλήρωσης του διεθνούς συνεδρίου για την κυκλική οικονομία, καθώς σχετίζεται άμεσα με θέματα που περιλαμβάνουν την κλιματική αλλαγή, την κυκλική οικονομία, το περιβάλλον, τον βιώσιμο τουρισμό, τις μεταφορές, την καθαρή ενέργεια, τη γεωργία και τα αγροδιατροφικά προϊόντα, σε συνδυασμό με τις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών των περιοχών.
Το συνέδριο
Το συνέδριο, με θέμα «Κυκλική οικονομία, επιχειρηματικότητα και αγροδιατροφικός τομέας», διοργανώνεται υπό την αιγίδα της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, DGENV (Ευρωπαϊκή Επιτροπή), και του προγράμματος InterregMed, με την υποστήριξη του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλίας, του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, του Δήμου Ελασσόνας και του Δήμου Μουζακίου.

Διακεκριμένοι ομιλητές, όπως ο Γ. Κρεμλής της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Τάσσος Χανιώτης της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βασίλης Κόκκαλης, θα αναλύσουν την έννοια της κυκλικής οικονομίας.
Το συνέδριο θα πραγματευτεί σημαντικά θέματα, όπως την εισαγωγή στην κυκλική οικονομία και τις πολιτικές στον αγροδιατροφικό τομέα, την καινοτομία και τις καλές πρακτικές, την εξέταση του καθολικού συστήματος γεωργικών προϊόντων διατροφής και τη διερεύνηση χρηματοδοτικών, αλλά και δανειοδοτικών ευκαιριών σε όλα τα στάδια παραγωγής. Θα συγκεντρώσει διεθνείς και εθνικούς φορείς, την αυτοδιοίκηση, την ακαδημαϊκή κοινότητα, διεθνείς οργανώσεις, την κοινωνία των πολιτών, καθώς και εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων δυνητικών επενδυτών.
Στο πλαίσιο προετοιμασίας του συνεδρίου, ο πρύτανης του ΤΕΙ Θεσσαλίας, καθηγητής Ξενοφών Σπηλιώτης και το μέλος της Συγκλήτου του Ιδρύματος, καθηγητής Αλέξανδρος Παπαχατζής συναντήθηκαν με τον πρόεδρο της ΠΕΔ Θεσσαλίας και δήμαρχο Μουζακίου Γιώργο Κωτσό, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την ίδρυση «Ευρωπαϊκού Δικτύου Ορεινών Περιοχών». (Να σημειωθεί πως εκτός του Δήμου Μουζακίου έχει ήδη ανακοινωθεί η συμμετοχή και του Δήμου Ελασσόνας στο δίκτυο).

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν η στήριξη των ορεινών περιοχών να γίνει μέσω της υποβολής και εφαρμογής πολιτικών και ειδικών δράσεων-μέτρων που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, θέματα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, την κυκλική οικονομία, το περιβάλλον, τον βιώσιμο τουρισμό, τις μεταφορές, την καθαρή ενέργεια, τη γεωργία και τα αγροδιατροφικά προϊόντα, σε συνδυασμό με τις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών των περιοχών.
Στοχευμένες πολιτικές
Μέχρι τώρα η χάραξη πολιτικών δεν λάμβανε υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ορεινών και ημιορεινών περιοχών, όπως είναι γεωγραφικά, κλιματολογικά, πληθυσμιακά, ενεργειακά κ.ά. Αντίστοιχα δίκτυα, ήδη προωθούν σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ιδιαιτερότητες των νησιωτικών και παράκτιων περιοχών, ενώ έχει παρατηρηθεί έλλειψη τέτοιων ενεργειών για τις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Μέσω του δικτύου θα δημιουργηθεί ένας οδικός χάρτης, προκειμένου οι πολιτικές που θα ακολουθηθούν να είναι στοχευμένες με μετρήσιμα αποτελέσματα. Στόχος, η προώθηση βέλτιστων πρακτικών και νέων τεχνολογιών, με τη στήριξη χρηματοδοτικών και κανονιστικών εργαλείων.

ypaithros.gr