Ο Όμιλος Φίλων της Αμπέλου και του Οίνου ν. Λάρισας " Ο Διόνυσος"  παρέχει μαθήματα οινολογίας σε τρία επίπεδα:

α) Για αρχάριους (με διάρκεια 2 μηνών)

β) Για επαγγελματίες (με διάρκεια 4 μηνών

γ) Για πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ (Χημικούς, βιοχημικούς, βιολόγους, γεωπόνους, τεχνολόγους γεωπόνους κ.τ.λ) (με διάρκεια 10 μηνών)

Τα μαθήματα αρχίζουν το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου.